TRAWLMASTER |Trådløst trawl overvågningssystem - Komplet grej geometri, fra en til fire trawl

 Demo TM32 |  Demo TM31 |  Brochure (English) |  Brochure (Dansk)

 Uddybende systeminformation i word | Uddybende systeminformation |  Specifications

Trawlmasters trådløse overvågningssystem giver de vigtigste trawl informationer, som derved giver dig de bedste muligheder for et mere effektivt fiskeri.
Systemet kan bruges af en hvilken som helst trawl konfiguration - enkelt trawl, dobbelt trawl og andre flergrejs systemer samt par trawl.
Robuste sensorer der bruger den nyeste teknologi, er monteret på trawlen og en pc viser en 3D gengivelse af grejet.
Optimal trawl geometri.
Systemet viser dig hvordan din trawl opfører sig i vandet og giver dig de bedste muligheder for at justere redskaberne, så du altid fisker optimalt.
Ved fler trawlssystemer vises hvor meget der skal justeres på midtwire for at klumpen er på linje med trawlskovlene.
Systemet måler dine trawlwire, og dit spile så du ved om der er optimal træk i trawlen.
 
Der findes følgende sensorer til systemet:
Trawlwire. Måler hver trawlwire.
Trawlskovlsspilet (enkelt trawl). Måler afstand mellem trawlskovlene.
Trawlspilet (dobbelt trawl). Måler afstanden mellem trawlskovl og klump på begge trawl.
Midterwire justering (dobbelt trawl). Indikerer justering til at få klump på linje med trawlskovlene.
 
Dybte. Indikerer distancen fra overfladen til overtællen eller trawlskovlens placering i forhold til overfladen.
Overtælle højde. Indikerer distancen fra overtællen til havbunden.
Trawl åbning. Indikerer distancen fra overtællen til undertællen.
Vinke. Viser trawlskovlens hældning.
Temperatur. Viser dybde og temperatur ved sensor.
Fangst indikator. Indikerer når posen er fuld.
Sorteringsrist vinkel. Viser vinklen på sorteringsristen.
Notus Trawlmaster: Uddybende systeminformation her.